4/13/2011

හීනෙන් දැක්කා...

හේත්තු හාමි හරිම අහිංසකය. පුදුම ක්‍රිකට් ලෝලියෙක්ය. ලෝක කුසලානය අස්සේ ගෑස් ගණන් ගියා හේත්තු හාමි දන්නේත් නැතිය. කප් එකේ සිහිනය කුඩු පට්ටම් වී බඩගිනි හැදී ඉවරවෙච්ච ගෑස් එක ගන්නට ගියාම ගෑස් මිල වැඩිවෙලාය. ලොක්කාට බැනගෙන එනකොටම සංගා අයින්වෙලාය. හේත්තුහාමිට දුකය. මහේලත් අයින්වුනාම තවත් දුකය. අරවින්ද අයින්වුනාම හේත්තුහාමිට හාට් ඇටෑක් නොහැදී බේරුනේ අනූ නමයෙනි. එක අතකට සංගා මහේල අරවින්දත් අයින් වුනානම් අපිට ටිකක ගෑස් මිල වැඩිවුනාම මක්වෙනද ආයුබෝං.....!

No comments: